Collaborations

The Academic Center and collaboration

The Academic Center is based on collaboration and is established as a collaborative network for educational services and research. The board of the Academic Center is 8 people and is composed of representatives of municipalities, universities, colleges, research institutes and the business community. The Academic Center also works extensively with numerous parties and is based on providing regional services to the community; residents and the business community, in their entire area of operation in Þingeyjarsýsla. The Academic Center also bases its existence on participation in collaboration with other comparable institutions around the country, e.g. through associations of lifelong learning centers and associations of knowledge centers. This can also be seen in the structure of the institution itself, where it operates its offices and services in many parts of the district, but not with central operations from one place.

Foreign collaborative projects are a growing part of the Academic Center's activities, and the institute has participated in a number of such projects. These are usually research and / or development projects in the fields of knowledge of the Academic Center, where funding takes place through competitive funds on a European or Nordic basis.

Foreign Co-operation

2022-2024:

Þekkingarnetið er samstarfsaðili í tveggja ára evrópuverkefni sem kallast: ”EUropean NETworking as a method for further training and exchange of ideas in the lifelong learning sector” „Evrópskt NET sem aðferð til frekari þekkingar og til að skiptast á hugmyndum í símenntunargeiranum“ [EU-NET]. Heildarmarkmið EU-NET verkefnisins er að styðja við tengslanet á evrópskum vettvangi sjálfseignastofnana og samtaka sem starfa í símenntunargeiranum. Samstarfsaðilar stefna á að hanna, þróa leiðbeiningar um tækifæri í evrópskum samstarfsverkefnum fyrir stofnanir og samtök sem starfa í símenntunargeiranum. Lokaafurð verður handbók með upplýsingum um hvernig sækja á um samstarfsverkefni og hvar eru tækifæri.

Samstarfsaðilar verkefnisins:

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Pólland (Coordinator), www.fundacjaaie.eu

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa Ítalía, http://www.cooss.it/it/

Félag lýðháskóla í kringum Búdapest, Ungverjaland, http://www.bknsz.hu/

Rightchallenge – Associação Portúgal, www.rightchallenge.org

Þekkingarnet Þingeyinga Ísland, www.hac.is

2020-2023:

 

Þekkingarnet Þingeyinga, ásamt sjö samstarfsaðilum frá sex Evrópulöndum vinna að samstarfsverkefninu SPECIAL en það stendur fyrir Supporting and Promotion EntreComp through Innovative Advanced Learning. SPECIAL er styrkt af Erasmus+, samstarfsáætlun Evrópusambandsins og er samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar.

SPECIAL miðar að því að styrkja lífsleikni og „mjúka færni“ (soft skills) hjá ungu fólki sem er ekki í námi eða þjálfun og er án atvinnu (NEET). Markmiðið er að styðja þau til þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði, en verkefnið á sérstaklega vel við núna vegna þeirra áhrifa sem Covid19 hefur haft á samfélagið. Í SPECIAL munu samstarfsaðilarnir þróa og prufukeyra þjálfunaráætlanir en markmiðið er að þær séu sveigjanlegar og sniðnar að þörfum markhópsins.

Þekkingarnet Þingeyinga fer með verkefnastjórn í þessu verkefni og kemur hugmyndin út frá vinnu við opnun FabLab Húsavík og þau tækifæri sem skapast þar. Heimasíða verkefnisins er: https://projectspecial.eu

Þekkingarnetið er aðili að  First Network en það eru alþjóðleg samtök símenntunarmiðstöðva og rannsóknarsetra um allan heim. Markmið samtakana er að styrkja og auka samvinnu samtaka og sjálfseignastofnana sem starfa á sviði fullorðinsfræðslu til að starfa á alþjóðavettvangi, auka nýsköpunarhæfni og getu til að laga sig að breytingum í nútíma heimi.

Í samstarfi við aðila innan First Network samtakanna tekur Þekkingarnetið þátt í tveggja ára Evrópuverkefni sem kallast EU-NET – EUropean NETworking as a method for further training and exchange of ideas in the lifelong learning sector. Markmið verkefnisins er að styðja við tengslanet á evrópskum vettvangi sjálfseignastofnana og samtaka sem starfa í símenntunargeiranum.

Samstarfsaðilar munu þróa leiðbeiningar um tækifæri í evrópskum samstarfsverkefnum fyrir stofnanir og samtök sem starfa í símenntunargeiranum. 

 

 

 

NICHE- Óáþreifanlegur menningararfur í frumkvöðlastarfi

The aim of the project is to support the work of entrepreneurs related to the intangible cultural heritage and to develop a new educational offer on the subject. The target group is current and prospective professionals in the industry and the intention is to increase competitiveness and maintain its growth.

The projects made within Niche are (for example) to:

  1. Skoða hvað óáþreifanlegur menningararfur felur í sér og hvaða eiginleikar og hæfni þurfa að vera til staðar hjá þeim sem starfa innan geirans. Þetta verður athugað með tilliti til Evrópska hæfnirammans.
  2. Develop learning materials on intangible cultural activities based on new methods. The subject matter will be e.g. Management, fundraising and digital representation.
  3. Búa til kennsluvef sem verður þungamiðjan í miðlun á kennsluefni verkefnisins. Efninu er ætlað að auka við færni og hæfni starfsfólks innan geirans. 

The NICHE project is worked with a grant from Erasmus+, EU co-operation program. This is a two-year project and began in November 2020. Participants in the project are nine and come from seven European countries; Iceland, Belgium, Greece, Ireland, Italy, Spain and Sweden. The project was applied in Iceland, and Knowledge Networks will be held by project management over the project. Our partner in Iceland is a new world knowledge center at Höfn in Hornafjörður. 

https://www.nicheproject.eu

 

Stafræn samfélög – Stafræn hæfni og færni samfélaga á landsbyggðinni

Verkefnið heitir Digital Communities –Digital skills and competences of local communities in rural areas. In everyday speech, the project is called Digital Communities. The project is carried out in collaboration with six parties from five European countries, ie. Bulgaria, the Netherlands, Sweden, Spain and Iceland, but there are two participants from Iceland, Nýheimar Knowledge Center and HAC. The project is an Erasmus + project and is funded by the European Union's co - operation program. Nýheimar Knowledge Center applied for the project on behalf of the group and is its project manager.

Verkefnið snýst um að styrkja stafræna færni íbúa í sveitarfélögum í dreifbýli. Áhersla verður lögð á eldri borgara í þessu samhengi ásamt sjálfboðaliðum, leiðbeinendum og umönnunaraðilum eldri borgara. Fyrirhugað er að greina hvað þarf til þess að aldraðir einstaklingar geti nýtt mismunandi opinbera þjónustu á veraldarvefnum og lagað sig þannig betur að hinum stafræna heimi. Þannig megi efla sjálfstraust í notkun internetsins sem getur aukið lífsgæði  en þjónusta færist í  síauknum mæli á vefinn. Að greiningunni lokinni verða þróaðar leiðbeingar fyrir stafræna þátttöku aldraðra, t.d. myndbönd, út frá raunverulegum dæmum úr lífi aldraðra. Afurðirnar verða í framhaldinu kynntar fyrir umönnunaraðilum eldri borgara og þeim boðin fræðsla í að nýta efnið til að veita skjólstæðingum sínum kennslu, stuðning og hvata.

http://www.digital-communities.eu

DEAL – Símenntun í stafrænni hæfni frumkvöðla

The DEAL project aims to increase the potential of potential entrepreneurs and develop new methods in teaching and training, strengthen entrepreneurship in sparsely populated areas by placing more emphasis on the digital approach. The target group is adults with little formal education.

DEAL is a two-year project that began at the end of 2020 and will end in 2022. There are seven participants in the project and they come from five European countries (Belgium, Iceland, Ireland, Italy and Spain). The project was applied for in Ireland and HAC is a partner.

Heimasíða verkefnisins er: https://www.projectdeal.eu

Foreign collaborative projects 2018-2020

SUSTAIN IT –SUSTAINABLE TOURISM - INNOVATIVE TRAINING

Þekkingarnet Þingeyinga voru verkefnastjórar í þessu Erasmus+ verkefni (2018-2020). Samstarfsaðilar voru Nýheimar á Höfn og stofnanir á Írlandi, Kýpur, Spáni, Ítalíu og Belgíu. 

Verkefni hlaut viðurkenningu sem Good Practise Example.

The goal of SUSTAIN IT var að auka samkeppnishæfni fyrirtækja í ferðaþjónustu sem vinna í anda sjálfbærar þróunar með því að þróa nýja, hagnýta og framkvæmanlega starfsmenntun fyrir stjórnendur þeirra. SUSTAIN IT starfsmenntunin er annars vegar hefðbundin kennsla og hinsvegar fræðsla sem er aðgengileg á vefsíðunni. Sjá nánar á heimasíðu verkefnisins http://www.sustainit.eu/index.php

The objective of SUSTAIN IT – Sustainable Tourism Innovative Training was to enhance the competitiveness of the sustainable tourism sector by developing and delivering innovative, concrete and actionable training to tourism sector’s operators (current and prospective). SUSTAIN IT delivered the training both via traditional means (face-2-face) and through the dedicated Open Educational Resource.

See further on project’s webpage: http://www.sustainit.eu/index.php

SOLOPRENEUR VERKEFNIÐ – SELF-EMPLOYABILITY IN REMOTE REGIONS OF EUROPE

 

The goal of SOLOPRENEUR verkefnisins (2018-2020) var að þróa námsefni til að auka starfshæfni einstaklinga í sjálfstæðum rekstri eða frumkvöðlastarfsemi t.d. atvinnuleitanda, þeirra sem vildu breyta um starfsvettvang og þeirra sem eru að leita að nýjum tækifærum. Afurð verkefnisins er námsefni sem er allt aðgengilegt á vefsíðu verkefnisins: http://www.solo-preneur.eu/index.php

SOLOPRENEUR – Self-Employability In Remote Regions Of Europe aimed at developing innovative training and learning solutions to enhance employability of job-seekers, underemployed/temporarily unemployed and those who are seeking better or new opportunities through self-employment. SOLOPRENEUR specific objectives were to support the acquisition of skills and tools to enhance self-employability. This was achieved by developing adequate training solutions, material and on-line tools. 

See further on project’s webpage:  http://www.solo-preneur.eu/index.php

X