Viðhorf almennings til stöðu og hluverki þekkingarsetra í heimabyggð (ísl/en/pol) – Perspectives on status and role of knowledge centers in your home area – Status i rola ośrodków wiedzy w rozwoju obszarów wiejskich

Þekkingarnetið vinnur nú ásamt samstarfstofnunum víðar á landinu að rannsókn á stöðu og hlutverki þekkingarsetra. Markmið og tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna meðal íbúa stöðu og hlutverk þriggja þekkingarsetra á landsbyggðinni. Þessi setur eru Nýheimar Þekkingarsetur á Höfn, Háskólafélag Suðurlands og Þekkingarnet Þingeyinga. Það skiptir máli að fá fram viðhorf íbúa til setranna og því er þátttaka þín mikilvæg. Það tekur um 10 mínútur að svara könnuninni.  Rannsóknin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til svarenda. Öllum gögnum verður eytt að úrvinnslu lokinni. Þátttakendum er ekki skylt að svara öllum spurningunum og er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem þeir óska. Krefjist þú frekari upplýsinga um einstök atriði eða könnunina í heild sinni, þá getur þú haft samband í gegnum tölvupóst á netfangið age@rorum.is

Með fyrirfram þökk,

Anna Guðrún Edvardsdóttir

Íslensk útgáfa hér

Perspectives on status and role of knowledge centers in your home area.

Dear participant,

Husavik Academic Center (Þekkingarnet Þingeyinga) is participating in a research-project with other knowledge centers in Iceland and seeks participation of local people in a questionnarie. The goal of this questionnarie is to investigate among inhabitants the status and role of three knowledge centers. These are: Nýheimar Þekkingarsetur in Höfn, Háskólafélag Suðurlands and Þekkingarnet Þingeyinga. Perspectives from inhabitants are vital and therefore your participation important. It takes about 10 minutes to answer the questionnarie. All answers are anonymous and cannot be traced to individuals. All data will be deleted when analysis is completed. Participants are not required to answer all questions and are free to discontinue whenever. If you want further information about the questionnarie, please contact via email age@rorum.is

Thank you in advance,

Anna Guðrún Edvardsdóttir

English version here

Status i rola ośrodków wiedzy w rozwoju obszarów wiejskich

Szanowny uczestniku,

Celem i przeznaczeniem tej ankiety jest zbadanie statusu i roli trzech ośrodków wiedzy na obszarach wiejskich wśród ich mieszkańców. Te ośrodki to Nýheimar Þekkingarsetur w Höfn, Háskólafélag Suðurlands oraz Þekkingarnet Þingeyinga. Uzyskanie poglądów mieszkańców na temat tych ośrodków jest niezwykle istotne, dlatego też Twój udział w badaniu jest ważny. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut. Badanie jest anonimowe i uniemożliwia powiązanie odpowiedzi z respondentem. Wszystkie dane zostaną zniszczone po zakończeniu badań. Respondenci nie muszą odpowiadać na wszystkie pytania i mogą przerwać uczestnictwo w badaniu dowolnym momencie. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat poszczególnych pytań w ankiecie lub ankiety ogólnie, możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres age@rorum.is

Z podziękowaniami,

Anna Guðrún Edvardsdóttir

Wersja polska tutaj

Deila þessum póst