Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafi Þekkingarnets Þingeyinga frá haustinu 2018 er Guðrún Helga Ágústsdóttir en hún sinnir allri almennri náms- og starfsráðgjöf fyrir, þ.m.t. fyrir atvinnuleitendur, háskólanema og alla aðra sem þarfnast leiðsagnar varðandi nám, störf og áhugasvið.

Með náms- og starfsráðgjöf er hægt að fá;
o   upplýsingar um nám og störf,
o   aðstoð til að auðvelda ákvarðanatöku vegna náms- og/eða starfsvals,
o   aðstoð við að kanna áhugasvið, færni og persónulegra styrkleika með tilliti til náms og starfa,
o   aðstoð við mat á möguleikum til náms og starfa,
o   aðstoð við að takast á við hindranir í námi s.s. prófkvíða og lesblindu,
o   aðstoð við að setja sér markmið og gera áætlun um nám eða starfsþróun,
o   leiðsögn um árangursrík vinnubrögð í námi t.d. glósugerð og prófundirbúning,
o   stuðning og hvatningu til símenntunar,
o   aðstoð við gerð ferilskráa (CV) og atvinnuumsókna.

X