SPECIAL samstarfsverkefnið

Evrópska samstarfsverkefnið SPECIAL snýr að því að nýta mjúka og almenna hæfni til að auka ráðningarhæfi, styrkja starfsferil og styrkja sjálfstraust NEETs (ungt fólk sem er ekki í vinnu, námi eða þjálfun).

Við framkvæmd SPECIAL Project Result 2 kortlögðu samstarfsaðilar þær þarfir og áskoranir sem koma í veg fyrir að NEET (ungt fólk án atvinnu og menntunar) geti sigrast á einangrun/jaðarsetningu í heimi menntunar og/eða vinnumarkaðar. Um fjölþjóðlegt samstarf er að ræða og eru þátttökulöndin Ísland, Spánn, Ítalía, Rúmenía og Svíþjóð en einnig var lögð fram almenn kortlagning um meðaltal í Evrópu allri. 

Svo virðist sem helstu áskoranir ungs fólks snúi að atvinnutækifærum og áreiðanlegum störfum á vinnumarkaði til lengri tíma. Þessi þróun er enn áþreifanlegri innan dreifbýlis, afskekktra og einangraðra svæða, þar sem skortur er á þeim tækifærum sem þéttbýlisstaðir og miðstýrð svæði geta boðið.

Samstarfsaðilarnir vinna nú að því að því að þróa þjálfunarnámskrá sem byggir á greiningu þeirra á færnibili NEETs. Námsefni og önnur gögn verða í samræmi við þjálfunarsvið og tengd undirhæfni tveggja evrópskra hæfniramma; EntreComp sem snýr að frumkvöðlafærni og LifeComp sem snýr að persónulegri og félagslegri færni.

Miðað við okkar greiningu virðast nokkur áhugasvið samræmast færnibilinu sem um ræðir:

Tækifæri til að koma auga á
 • Þekkja og grípa tækifæri til að skapa verðmæti með því að kanna félagslegt, menningarlegt og efnahagslegt landslag
 •  Greina þarfir og áskoranir sem þarf að mæta
 • Koma á nýjum tengingum og koma saman dreifðum þáttum til að skapa tækifæri og þannig verðmæti
Mat á hugmynd
 • Þekkja hvaða gildi eru í félagslegu, menningarlegu og efnahagslegu tilliti
 • Greina möguleikana sem hugmynd hefur til að skapa verðmæti og finna viðeigandi leiðir til að nýta sem best
Sjálfsvitund og sjálfstraust
 • Greina þarfir, vonir og óskir til skamms, meðallangs og langs tíma
 • Þekkja og meta styrkleika og veikleika þína og hópsins þíns
 • Trú á eigin getu til að hafa áhrif á atburðarásina, þrátt fyrir óvissu, áföll og tímabundin mistök
Hvatning og þrautseigja
 • Að vera staðfastur í breyta hugmyndum í framkvæmd og ná árangri
 • Þolinmæði og staðfesta í að reyna að ná langtímamarkmiðum, einstaklingar eða hópar
 • Vera þrautseig undir álagi, mótlæti og mistök
Að taka frumkvæði
 • Setja af stað ferli sem skapa verðmæti
 • Taka áskorunum
 • Starfa og vinna sjálfstætt að því að ná markmiðum, halda sig við fyrirætlanir og framkvæma fyrirhuguð verkefni
Áætlanagerð og stjórnun
 • Setja sér  langtíma-, meðal- og skammtímamarkmið
 • Skilgreina forgangsröðun og aðgerðaáætlanir
 • Laga sig að ófyrirséðum breytingum
Vinna með öðrum
 • Vinna saman og vinna með öðrum að því að þróa hugmyndir og koma þeim í verk
 • Mynda tengslanet
 • Leysa flækjur og horfast í augu við samkeppni á jákvæðan hátt þegar þörf krefur
Að læra með reynslu
 •  Nota frumkvæði til verðmætasköpunar sem námstækifæri
 • Læra með öðrum, þar á meðal jafnöldrum og leiðbeinendum
 • Velta fyrir sér og að læra af bæði árangri og mistökum (þínum eigin og annarra)

Efnið verður aðgengilegt á vefsíðu verkefnisins: https://projectspecial.eu/ 

 

 

Deila þessum póst