Samstarf

Þekkingarnetið og samstarf

Þekkingarnetið byggir allt á samstarfi og til þess er stofnað sem samstarfsnets um menntaþjónustu og rannsóknir. Stjórn Þekkingarnetsins er 8 manna og samsett af fulltrúum sveitarfélaga, háskóla, framhaldsskóla, rannsóknastofnana og aðilum atvinnulífsins. Þekkingarnetið á einnig í starfi sínu í víðtæku samstarfi við fjölmarga aðila og byggir á því að sinna svæðisbundinni þjónustu við samfélag; íbúa og atvinnulíf, á öllu sínu starfssvæði í Þingeyjarsýslum.  Þekkingarnetið byggir einnig tilvist sína á þátttöku í samstarfi við aðrar sambærilegar stofnanir víða um land, s.s. í gegnum samtök símenntunarmiðstöðva og samtök þekkingarsetra.  Þetta má einnig sjá í uppbyggingu stofnunarinnar sjálfrar þar sem hún rekur starfsstöðvar sínar og þjónustu víða um hérað, en ekki með miðlægri starfsemi frá einum stað.

Erlend samstarfsverkefni eru vaxandi hluti starfsemi Þekkingarnetsins og hefur stofnunin tekið þátt í allmörgum slíkum verkefnum. Oftast er um að ræða rannsókna- og/eða þróunarverkefni á fagsviðum Þekkingarnetsins þar sem fjármögnun fer fram í gegnum samkeppnissjóði á evrópskum eða norrænum grunni.

Erlend samstarfsverkefni

2022-2024:

Þekkingarnetið er samstarfsaðili í tveggja ára evrópuverkefni sem kallast: ”EUropean NETworking as a method for further training and exchange of ideas in the lifelong learning sector” „Evrópskt NET sem aðferð til frekari þekkingar og til að skiptast á hugmyndum í símenntunargeiranum“ [EU-NET]. Heildarmarkmið EU-NET verkefnisins er að styðja við tengslanet á evrópskum vettvangi sjálfseignastofnana og samtaka sem starfa í símenntunargeiranum. Samstarfsaðilar stefna á að hanna, þróa leiðbeiningar um tækifæri í evrópskum samstarfsverkefnum fyrir stofnanir og samtök sem starfa í símenntunargeiranum. Lokaafurð verður handbók með upplýsingum um hvernig sækja á um samstarfsverkefni og hvar eru tækifæri.

Samstarfsaðilar verkefnisins:

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych, Pólland (Coordinator), www.fundacjaaie.eu

Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa Ítalía, http://www.cooss.it/it/

Félag lýðháskóla í kringum Búdapest, Ungverjaland, http://www.bknsz.hu/

Rightchallenge – Associação Portúgal, www.rightchallenge.org

Þekkingarnet Þingeyinga Ísland, www.hac.is

2020-2023:

 

Þekkingarnet Þingeyinga, ásamt sjö samstarfsaðilum frá sex Evrópulöndum vinna að samstarfsverkefninu SPECIAL en það stendur fyrir Supporting and Promotion EntreComp through Innovative Advanced Learning. SPECIAL er styrkt af Erasmus+, samstarfsáætlun Evrópusambandsins og er samstarfsverkefni á sviði starfsmenntunar.

SPECIAL miðar að því að styrkja lífsleikni og „mjúka færni“ (soft skills) hjá ungu fólki sem er ekki í námi eða þjálfun og er án atvinnu (NEET). Markmiðið er að styðja þau til þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði, en verkefnið á sérstaklega vel við núna vegna þeirra áhrifa sem Covid19 hefur haft á samfélagið. Í SPECIAL munu samstarfsaðilarnir þróa og prufukeyra þjálfunaráætlanir en markmiðið er að þær séu sveigjanlegar og sniðnar að þörfum markhópsins.

Þekkingarnet Þingeyinga fer með verkefnastjórn í þessu verkefni og kemur hugmyndin út frá vinnu við opnun FabLab Húsavík og þau tækifæri sem skapast þar. Heimasíða verkefnisins er: https://projectspecial.eu

Þekkingarnetið er aðili að  First Network en það eru alþjóðleg samtök símenntunarmiðstöðva og rannsóknarsetra um allan heim. Markmið samtakana er að styrkja og auka samvinnu samtaka og sjálfseignastofnana sem starfa á sviði fullorðinsfræðslu til að starfa á alþjóðavettvangi, auka nýsköpunarhæfni og getu til að laga sig að breytingum í nútíma heimi.

Í samstarfi við aðila innan First Network samtakanna tekur Þekkingarnetið þátt í tveggja ára Evrópuverkefni sem kallast EU-NET – EUropean NETworking as a method for further training and exchange of ideas in the lifelong learning sector. Markmið verkefnisins er að styðja við tengslanet á evrópskum vettvangi sjálfseignastofnana og samtaka sem starfa í símenntunargeiranum.

Samstarfsaðilar munu þróa leiðbeiningar um tækifæri í evrópskum samstarfsverkefnum fyrir stofnanir og samtök sem starfa í símenntunargeiranum. 

 

 

 

NICHE- Óáþreifanlegur menningararfur í frumkvöðlastarfi

Markmið verkefnisins er að að styðja við starf frumkvöðla tengdu óáþreifanlegum menningararfi og þróa nýtt fræðsluframboð um efnið. Markhópurinn er núverandi og tilvonandi fagfólk í greininni og er ætlunin að auka samkeppnishæfni og viðhalda vexti hennar.

Verkefnin sem unnin verða innan NICHE eru því t.d. að:

  1. Skoða hvað óáþreifanlegur menningararfur felur í sér og hvaða eiginleikar og hæfni þurfa að vera til staðar hjá þeim sem starfa innan geirans. Þetta verður athugað með tilliti til Evrópska hæfnirammans.
  2. Þróa námsefni um óáþreifanlegan menningararf sem byggir á nýjum aðferðum. Umfjöllunarefnin verða t.d. stjórnun, fjáröflun og stafræn framsetning.
  3. Búa til kennsluvef sem verður þungamiðjan í miðlun á kennsluefni verkefnisins. Efninu er ætlað að auka við færni og hæfni starfsfólks innan geirans. 

NICHE verkefnið er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB. Þetta er tveggja ára verkefni og hófst í nóvember 2020. Þátttakendur í verkefninu eru níu talsins og koma frá sjö löndum Evrópu; Íslandi, Belgíu, Grikklandi, Írlandi, Ítalíu, Spáni og Svíþjóð. Sótt var um verkefnið á Íslandi og fer Þekkingarnet Þingeyinga með verkefnastjórn yfir verkefninu. Samstarfsaðili okkar á Íslandi er Nýheimar Þekkingarsetur á Höfn í Hornafirði. 

https://www.nicheproject.eu

 

Stafræn samfélög – Stafræn hæfni og færni samfélaga á landsbyggðinni

Verkefnið heitir Digital Communities –Digital skills and competences of local communities in rural areas. Í daglegu tali gengur verkefnið undir heitinu Stafræn samfélög. Verkefnið er unnið í samstarfi sex aðila sem koma frá fimm Evrópulöndum, þ.e. Búlgaríu, Hollandi, Svíþjóð, Spáni og Íslandi en þátttakendur frá Íslandi eru tveir, Nýheimar þekkingarsetur og Þekkingarnet Þingeyinga. Verkefnið er Erasmus+ verkefni og er styrkt er af samstarfsáætlun Evrópusambandsins. Nýheimar þekkingarsetur sóttu um verkefnið fyrir hönd hópsins og er verkefnastjóri þess.

Verkefnið snýst um að styrkja stafræna færni íbúa í sveitarfélögum í dreifbýli. Áhersla verður lögð á eldri borgara í þessu samhengi ásamt sjálfboðaliðum, leiðbeinendum og umönnunaraðilum eldri borgara. Fyrirhugað er að greina hvað þarf til þess að aldraðir einstaklingar geti nýtt mismunandi opinbera þjónustu á veraldarvefnum og lagað sig þannig betur að hinum stafræna heimi. Þannig megi efla sjálfstraust í notkun internetsins sem getur aukið lífsgæði  en þjónusta færist í  síauknum mæli á vefinn. Að greiningunni lokinni verða þróaðar leiðbeingar fyrir stafræna þátttöku aldraðra, t.d. myndbönd, út frá raunverulegum dæmum úr lífi aldraðra. Afurðirnar verða í framhaldinu kynntar fyrir umönnunaraðilum eldri borgara og þeim boðin fræðsla í að nýta efnið til að veita skjólstæðingum sínum kennslu, stuðning og hvata.

http://www.digital-communities.eu

DEAL – Símenntun í stafrænni hæfni frumkvöðla

DEAL verkefnið miðar að því að auka möguleika tilvonandi frumkvöðla og þróa nýjar aðferðir í kennslu og þjálfun, efla frumkvöðlastarf í dreifðum byggðum með því að leggja aukna áherslu á stafræna nálgun. Markhópurinn er fullorðið fólk með litla formlega menntun.

DEAL er tveggja ára verkefni sem hófst í lok árs 2020 og lýkur árið 2022. Þátttakendur í verkefninu eru sjö talsins og koma frá fimm Evrópulöndum (Belgíu, Íslandi, Írland, Ítalía og Spáni). Sótt var um verkefnið á Írlandi og er Þekkingarnet Þingeyinga samstarfsaðili.

Heimasíða verkefnisins er: https://www.projectdeal.eu

Erlend samstarfsverkefni 2018-2020

SUSTAIN IT –SJÁLFBÆRNI Í FERÐAÞJÓNUSTU- NÝSKÖPUN Í ÞJÁLFUN STARFSFÓLKS
e. SUSTAINABLE TOURISM INNOVATIVE TRAINING

Þekkingarnet Þingeyinga voru verkefnastjórar í þessu Erasmus+ verkefni (2018-2020). Samstarfsaðilar voru Nýheimar á Höfn og stofnanir á Írlandi, Kýpur, Spáni, Ítalíu og Belgíu. 

Verkefni hlaut viðurkenningu sem Good Practise Example.

Markmið SUSTAIN IT var að auka samkeppnishæfni fyrirtækja í ferðaþjónustu sem vinna í anda sjálfbærar þróunar með því að þróa nýja, hagnýta og framkvæmanlega starfsmenntun fyrir stjórnendur þeirra. SUSTAIN IT starfsmenntunin er annars vegar hefðbundin kennsla og hinsvegar fræðsla sem er aðgengileg á vefsíðunni. Sjá nánar á heimasíðu verkefnisins http://www.sustainit.eu/index.php

The objective of SUSTAIN IT – Sustainable Tourism Innovative Training was to enhance the competitiveness of the sustainable tourism sector by developing and delivering innovative, concrete and actionable training to tourism sector’s operators (current and prospective). SUSTAIN IT delivered the training both via traditional means (face-2-face) and through the dedicated Open Educational Resource.

See further on project’s webpage: http://www.sustainit.eu/index.php

SOLOPRENEUR VERKEFNIÐ – AUKIN TÆKIFÆRI TIL SJÁLFSTÆÐS REKSTURS Í DREIFÐUM BYGGÐUM EVRÓPU

e. SELF-EMPLOYABILITY IN REMOTE REGIONS OF EUROPE
 

Markmið SOLOPRENEUR verkefnisins (2018-2020) var að þróa námsefni til að auka starfshæfni einstaklinga í sjálfstæðum rekstri eða frumkvöðlastarfsemi t.d. atvinnuleitanda, þeirra sem vildu breyta um starfsvettvang og þeirra sem eru að leita að nýjum tækifærum. Afurð verkefnisins er námsefni sem er allt aðgengilegt á vefsíðu verkefnisins: http://www.solo-preneur.eu/index.php

SOLOPRENEUR – Self-Employability In Remote Regions Of Europe aimed at developing innovative training and learning solutions to enhance employability of job-seekers, underemployed/temporarily unemployed and those who are seeking better or new opportunities through self-employment. SOLOPRENEUR specific objectives were to support the acquisition of skills and tools to enhance self-employability. This was achieved by developing adequate training solutions, material and on-line tools. 

See further on project’s webpage:  http://www.solo-preneur.eu/index.php