Raunfærnimat

Hvað er raunfærnimat?

  • Raunfærnimat er staðfesting og mat á færni einstaklingsins án tillits til þess hvernig eða hvar hennar hefur verið aflað. Markmiðið með raunfærnimati er að viðurkenna þá færni einstaklingsins sem hann býr yfir á ákveðnum tíma, þannig að hann þurfi ekki að sækja nám í því sem hann kann eða öðlist framgang í starfi. Raunfærnimat byggist á því að mögulegt sé að draga fram og lýsa raunfærni sem er fyrir hendi og skilgreina, meta og viðurkenna.
  • Mat á raunfærni er mikil hvatning til náms fyrir einstaklinga á vinnumarkaðanum og gefur þeim tækifæri á að ljúka námi á sínum forsendum.
  • Mat á raunfærni getur verið hvati fyrir fullorðið fólk á vinnumarkaði, í hinum ýmsu starfsgreinum, til að ljúka formlegu námi. Þar með styrkist staða þess, fagstéttanna, fyrirtækjanna og þjóðarinnar almennt hvað varðar þekkingarstig og framþróun.

Listi yfir starfsgreinar þar sem raunfærnimat hefur farið fram eða unnið er að þróun viðmiða má finna hér

X